Att förlora en anhörig är någonting mycket smärtsamt för oss alla. Inte minst när det gäller alla praktiska detaljer som skall ordnas. Låt oss anordna en vacker och värdig begravning. Vi erbjuder dig personlig service och trygghet.

Vi har kontor i Vallås centrum, Halmstad samt ett i Oskarström.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Auktoriserad Begravningsbyrå

Begravningsbyrån, Box 119, 313 22 Oskarström, Tel: 035-12 76 00 (Vallåskontoret)