Kontakt

Oskarströms och Vallås Begravningsbyrå

Kontoret i Snöstorp: Litorinavägen 17
Tel: 035-12 76 00

Kontoret i Oskarström: Östra Infarten 5
Tel: 035- 600 31

E-post: info@oskarstromsbegravningsbyra.se

Auktoriserad Begravningsbyrå

Begravningsbyrån, Box 119, 313 22 Oskarström, Tel: 035-12 76 00 (Vallåskontoret)