Anmälan till minnesstund

För- och efternamn:*
E-postadress:
Den avlidnes namn:*
Datum för minnesstund:*
Antal personer i sällskapet:*
Övriga meddelanden
(specialkost etc.):
* Obligatoriska uppgifter
Auktoriserad Begravningsbyrå

Begravningsbyrån, Box 119, 313 22 Oskarström, Tel: 035-12 76 00 (Vallåskontoret)